Μείωση των ακάλυπτων επιταγών κατά 70%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της “Τειρεσίας” η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών ήταν 177,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους έναντι 640,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι τράπεζες έχουν σταματήσει πλέον να εκδίδουν μπλοκ επιταγών καθώς και στο ότι οι επιχειρήσεις δεν δίνουν πίστωση πίστωση και απαιτούν μετρητά. (CNN Greece)