Πέντε νόμοι για τα αυθαίρετα από το 2009

Τον πέμπτο νόμο από το 2009 (!) για την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων θα ψηφίσει σήμερα η Βουλή.  ο οποίος φέρνει δύο σημαντικές αλλαγές για ιδιοκτήτες αυθαιρέτων (που κατασκευάστηκαν μέχρι την 28η Ιουλίου 2011) και μη κτισμάτων:
-προβλέπει μειωμένα πρόστιμα και αύξηση του αριθμού των δόσεων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
-περιλαμβάνει  διάταξη για τη δυνατότητα ενεργειακής αυτονόμησης των διαμερισμάτων

Το ενδιαφέρον όμως παρουσίαζεται εδώ:
Όσον αφορά στη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων εις βάρος των οποίων υπάρχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, η γενική γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ρένα Κλαμπατσέα υποστήριξε ότι δεν είναι γενική αλλά περιορίζεται σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις και τελεί υπό τον έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.

Αντίθετη ήταν η εκτίμηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, που στο πόρισμά της επισημαίνει ότι η νομολογία του ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και την υποχρέωση της πολιτείας να συμμορφώνεται ως προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων. (Καθημερινή)