Δικαστήριο της ΕE: Διάκριση σε βάρος των γυναικών το κοινό όριο ύψους

Μέχρι σήμερα το όριο ελάχιστου ύψους που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία είναι ανεξαρτήτως φύλου 1,70 μ. Όλα ξεκίνησαν με την προσφυγή στη ελληνική δικαιοσύνη υποψηφίας που δεν της επετράπη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την εισαγωγή της στη σχολή της αστυνομίας λόγω του ύψους της. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές απευθύνθηκαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι όντως η γυναίκα αυτή ήταν θύμα διακρίσεων. Καθώς το μέσο ύψος των γυναικών είναι μικρότερο από αυτό των ανδρών, το όριο του 1,70 που ισχύει για όλους τους υποψήφιους για την εισαγωγή τους στις αστυνομικές σχολές “αποτελεί έμμεση διάκριση καθώς αποκλείει πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών απ’ό,τι ανδρών”, αναφέρει στην απόφασή του. (Euro2Day)