Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ νικητής του Νόμπελ Οικονομίας

Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ είναι ο νικητής του βραβείου Νόμπελ Οικονομίας 2017, για τη συνεισφορά του στο πεδίο των συμπεριφορικών οικονομικών (behavioural economics). “Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ κατάφερε να χτίσει μια γέφυρα μεταξύ της οικονομικής και ψυχολογικής ανάλυσης στην ατομική λήψη αποφάσεων”, αναφέρει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συμπληρώνει πως “τα εμπειρικά ευρήματα και οι θεωρητικές γνώσεις του έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του νέου και ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα συμπεριφορικής οικονομικής, η οποία έχει βαθιές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομικής έρευνας και της πολιτικής”.

Βρήκαμε ενδιαφέρον το σχόλιο του καθ.Νομικής Αντώνη Καραμπατζού στο facebook:
“Σήμερα είναι μία ημέρα-ορόσημο για όσους πιστεύουμε στην αξία των συμπεριφορικών οικονομικών (behavioral economics). Το σημερινό νομπέλ οικονομικών είναι το δεύτερο κατά σειρά που αφορά τον χώρο, μετά την βράβευση του Daniel Kahneman το 2002 (από κοινού με τον Vernon Smith).
Τα συμπεριφορικά οικονομικά μας μαθαίνουν πολλά και σημαντικά για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μας βοηθούν στον σχεδιασμό καλύτερων δημόσιων πολιτικών και έτσι μπορούν να συμβάλουν στην επαύξηση της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Γενικότερα, μας δίνουν ερεθίσματα για γόνιμο επιστημονικό προβληματισμό, διευρύνουν τους ορίζοντες μας. Ασφαλώς συναντούν και αντιδράσεις ή επιφυλάξεις από μερίδα της επιστημονικής κοινότητας.
Πάντως, τα συμπεριφορικά οικονομικά αποδεικνύονται χρήσιμα και στον χώρο της νομικής επιστήμης. Το πάντρεμά τους με την τελευταία έχει γεννήσει έναν ιδιαίτερο, μεσομορφικό κλάδο, εκείνον της συμπεριφορικής οικονομικής ανάλυσης του δικαίου (behavioral law & economics, verhaltensökonomische Analyse des Rechts). Ο νέος αυτός κλάδος, μετέξελιξη ίσως της παραδοσιακής οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, αξίζει να αναπτυχθεί περισσότερο και στη χώρα μας. Μία πρώτη, μικρή αρχή έχω ήδη αποτολμήσει με το βιβλίο μου “Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή – Μία συμβολή στην συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου” (εκδ. Π.Ν.Σάκκουλα, 2016)”.