Κόκκινα δάνεια πωλήθηκαν με έκπτωση 97%

Μετά την Attica Bank, η Eurobank έκλεισε την πώληση πακέτου κόκκινων δανείων. Η Intrum Justitia AB αγόρασε καταναλωτικά δάνεια της τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ, με αντίτιμο 3 σεντς ανά ευρώ δανείου. Το χαμηλό αντίτιμο εξηγείται από το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά δεν είχαν εξασφαλίσεις και ήταν “κόκκινα” για πολλά χρόνια.
Παρά το μικρό αντίτιμο το όφελος για την τράπεζα είναι μεγάλο καθώς θα περιορισθούν οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της ενόψει των νέων stress tests από την ΕΚΤ. (Το Βήμα)