Αποκρατικοποίηση Ελληνικού: Νέα εμπόδια

Πάνω που το Συμβούλιο Ενστάσεων της Περιφέρειας Πειραιά έκρινε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 3-2 υπέρ της αίτησης που κατέθεσε το ΤΑΙΠΕΔ και η Ελληνικό Α.Ε. με την οποία ζητούνταν ο αποχαρακτηρισμός 37 στρεμμάτων εντός του ακινήτου ως δασική έκταση, εμφανίστηκε νέο εμπόδιο.
Δύο οικολογικές οργανώσεις προσέφυγαν στο ΣτΕ αμφισβητώντας την εγκυρότητα του δασικού χάρτη και επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δασικής νομοθεσίας οπότε όσες αποφάσεις έχουν ληφθεί είναι άκυρες.

Αύριο συνεδριάζει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για την ανακήρυξη ή όχι της περιοχής σε χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Θυμίζουμε ότι οι αποφάσεις του ΚΑΣ έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ η κυβέρνηση σε περίπτωση που το ΚΑΣ αποφανθεί υπέρ της ανακήρυξης χώρου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα προχωρήσει σε κύρωση με νόμου του μνημονίου μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμούς και της Ελληνικό Α.Ε προκειμένου να ξεπεραστούν τυχόν ενστάσεις των αρχαιολόγων χωρίς προφανώς η κυβέρνηση να χρειαστεί να πάρει μια απόφαση που θα αγνοεί τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ κάτι που γίνεται σπάνια, αμφίβολο εάν έχει γίνει ποτέ.