Στουρνάρας στο Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Οι πιο σημαντικές επισημάνσεις του Γ. Στουρνάρα στην εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ελληνικής oικονομίας:

  • Το 2017 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά περίπου 1,7%.
  • Για το 2018 και το 2019 προβλέπεται ανάπτυξη 2,4% και 2,7% αντίστοιχα, που θα βασιστεί στην άνοδο των επενδύσεων, της κατανάλωσης και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.
  • Ο σημαντικότερος και αμεσότερος κίνδυνος είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος, όπως έγινε στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης αξιολόγησης.
  • Περαιτέρω άνοδος του ευρώ από τα σημερινά επίπεδα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές αγαθών, καθώς και τις τουριστικές εισπράξεις, επιβραδύνοντας την προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη και την ταχύτητα εξόδου από την κρίση.
  • Έχουν πλέον νομοθετηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει διαμορφωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. (Capital)