Σε ελεύθερη πτώση ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας στην Ελλάδα

Ανάμεσα στο Μπαγκλαντές και στη Νιγηρία στον δείκτη οικονομικής ελευθερίας η Ελλάδα, η οποία, σε σχέση με πέρυσι, υποχώρησε 27 θέσεις. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη χειρότερη θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλά και όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των πέντε χωρών με τη μεγαλύτερη άνοδο οι τέσσερις βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά μας (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρουάντα, Αλβανία και Κύπρος).
Κάθε χώρα βαθμολογείται σε πέντε πεδία: το μέγεθος του κράτους, το κράτος δικαίου, την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα, την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο, και το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα.
Σημαντικές έρευνες σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με μεγάλο βαθμό οικονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, έχουν ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.