Νομοσχέδιο για τα ταξί

Η εφημερδία “Τα Νέα” δημοσίευσε σήμερα το προσχέδιο του νόμου για τα ταξί.
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης οποιουδήποτε είδους (όπως οι εφαρμογές ταξί) για την άσκηση μεταφορικού έργου λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών.
Στην περίπτωση αυτή, “η υπηρεσία της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης”, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, “είναι απλώς επικουρική και δευτερεύουσα” και επομένως “οι μεταφορικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται με βάση τις διατάξεις που ρυθμίζουν και τις μεταφορικές υπηρεσίες από επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχήματα”. Ουσιαστικά λοιπόν για να μπορείς να παρέχεις διαμεσολάβηση θα πρέπει αναγκαστικά να παρέχεις και μεταφορικό έργο. (Τα Νέα)

Σχόλιο του Θανάση Παναγόπουλου: Το προσχέδιο του νόμου για τα ταξί αναφέρει πως για να παρέχεις μια υπηρεσία ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης μεταξύ του οδηγού και του πελάτη (όπως η εφαρμογή Beat) θα πρέπει αναγκαστικά να παρέχεις ο ίδιος μεταφορικό έργο (να έχεις δηλαδή δικό σου στόλο). Έτσι όπως το καταλαβαίνω είναι περίπου σαν να λέμε ότι για να είσαι μάνατζερ ποδοσφαιριστών θα πρέπει να είσαι αναγκαστικά ποδοσφαιριστής.

Ο Νίκος Δρανδάκης, ιδρυτής της ηλεκτρονικής εφαρμογής Beat, σχολιάζει το προσχέδιο του νόμου για τα ταξί στη σελίδα του στο facebook.