Ο Βιζέρ μας μαθαίνει τους κανονισμούς της ΕΕ

Η ελληνική οικονομία θα παραμείνει στο “μικροσκόπιο” των δανειστών για πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Eurogroup Working Group (EWG), Τόμας Βίζερ. Αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο για νέα μέτρα το 2019 και το 2020, ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού του 2018.

+ Τζανακόπουλος: Δεν θα ληφθούν νέα μέτρα.

Ο Βίζερ μάς μαθαίνει τους κανονισμούς της ΕΕ

Μόνο αποκάλυψη δεν αποτελεί η δήλωση του προέδρου του EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ, ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει στο “μικροσκόπιο” των δανειστών για πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου. Αρκεί κανείς να διαβάσει τον κανονισμό 472/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις χωρών που “αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα”, ή κοινώς δανείζονται από τους εταίρους τους λόγω αποκλεισμού τους από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το άρθρο 14 και η παράγραφος 1 συγκεκριμένα αναφέρει ότι “Τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτι­κής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα, σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους- μέλους.” Με απλά λόγια, η Ελλάδα θα παραμείνει υπό αυστηρή εποπτεία από τους Ευρωπαίους δανειστές της ―τουλάχιστον― μέχρι να αποπληρώσει το 75% των συνολικών ευρωπαϊκών δανείων, που φτάνουν τα 176 δισ. ευρώ.

Για να μην αφήσει καμιά αμφιβολία για το αντικείμενο της εποπτείας, ο ίδιος κανονισμός λίγο παρακάτω, στις παραγράφους 3 και 4, αναφέρει ότι θα αφορά “την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση” και θα μπορεί να οδηγήσει σε “διορθωτικά μέτρα”. Ποιοι θα αποφασίζουν γι’ αυτά τα μέτρα; Το άρθρο 15 δεν αφήνει απορίες: θα “ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη-μέλη με νόμισμα το ευρώ” αλλά “χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του μέλους του Συμβουλίου που εκπροσωπεί το οικείο κράτος-μέλος”. Με λίγα λόγια, και εποπτεία και πιθανά μέτρα και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άποψη μας.

Ολόκληρος ο κανονισμός 472/2013 εδώ: