Περιβάλλον: Σε άνοδο η παραγωγή αιολικής ενέργειας

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιολικής Ενέργειας (GWEC) περισσότερες από 341.000 ανεμογεννήτριες βρίσκονταν σε λειτουργία παγκοσμίως το τέλος του 2016. Η αιολική ενέργεια που παρήγαγαν βοήθησαν να αποφευχθεί η απελευθέρωση πάνω από 637 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. (Futurism)