Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Όχι στη διαγραφή χρέους κρατών-μελών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε οριστικά αναίρεση Έλληνα υπηκόου, ο οποίος είχε συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών και ζητούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα διαγραφής δημόσιου χρέους χωρών-μελών.
Ο Αλέξιος Αναγνωστάκης, ο οποίος είχε αρχικά απευθυνθεί στην Κομισιόν, ζητούσε να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η “αρχή της κατάστασης ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση απεχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη”.
Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναίρεσης, μεταξύ άλλων, κρίνοντας ότι η σχετική διάταξη της Συνθήκης δεν αφορά μέτρα που έχουν κατ’ ουσίαν ως σκοπό να μετριάσουν τις σοβαρές δυσχέρειες χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει κράτος- μέλος.