Χιλιάδες φορολογικοί έλεγχοι στους “μικρούς”.

Χιλιάδες έλεγχοι στα “μικρά ψάρια”, στις επιχειρήσεις λιανικής δηλαδή για έκδοση αποδείξεων λιανικής, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου έχουν γίνει περισσότεροι από 12.000 έλεγχοι. Οι ρυθμοί όμως πέφτουν στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.

Το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου έχει αρμοδιότητα μεταξύ άλλων για τις λίστες, τα εμβάσματα και τις offshore εταιρείες.
Σε 7 μήνες ολοκλήρωσε τον έλεγχος σε 252 υποθέσεις.
Από αυτές μόνο οι 7 είναι της τελευταίας πενταετίας.
Έμεινε έτσι στο τέλος Ιουλίου με 4.811 ανοικτές υποθέσεις. Τα πρόστιμα και οι φόροι που βεβαιώθηκαν ήταν146,36 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν μόλις 30,64 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 20,94%.

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων στο επτάμηνο έχει ξεκινήσει ελέγχους σε 1.201 υποθέσεις και μέχρι το τέλος Ιουλίου είχε ολοκληρώσει τον έλεγχο σε 268 υποθέσεις (το 22,3% των υποθέσεων), βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα 624,15 εκατ. ευρώ. Στο ταμείο μπήκαν μόλις 68,46 εκατ. ευρώ ή το 9,37%. (Euro2Day)