Αποκλεισμένα από την εκπαίδευση 3,5 εκατ.προσφυγόπουλα παγκοσμίως

Σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που δημοσιεύθηκε σήμερα, περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια παιδιά-πρόσφυγες ηλικίας 5 έως 17 ετών δεν πήγαν σχολείο το περασμένο σχολικό έτος. Η σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά είναι απολύτως ενδεικτική.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 91% των παιδιών πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Για τους πρόσφυγες, το ποσοστό είναι λιγότερο από 61% – και στις χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι μικρότερο από 50%.
Όσο τα παιδιά πρόσφυγες μεγαλώνουν, αυξάνουν και τα εμπόδια. Μόνο το 23% των εφήβων προσφύγων φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 84% των εφήβων παγκοσμίως. Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος μόνο το 9% των προσφύγων φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σε όλο τον κόσμο, η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αγγίζει το 36%. Για τους πρόσφυγες, παρά τις επενδύσεις σε υποτροφίες και άλλα προγράμματα, το ποσοστό παραμένει στο 1%. (Ύπατη Αρμοστεία/Ελληνικό Τμήμα)