Απόφαση ΕΔΔΑ: Οι εργοδότες δεν μπορούν να παρακολουθούν τα e-mail

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάσισε ότι η παρακολούθηση των e-mail εργαζομένου από τον εργοδότη του, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή αιτιολόγηση συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2007, όταν μία εταιρεία στη Ρουμανία αποφάσισε να απολύσει τον κ. Barbulescu, έπειτα από παρακολούθηση του λογαριασμού email Yahoo που είχε δημιουργήσει, έπειτα από αίτημα της εταιρείας. Ο Barbulescu χρησιμοποίησε το λογαριασμό και για προσωπικούς σκοπούς με αποτέλεσμα η εταιρεία να αποφασίσει την απόλυσή του. Έπειτα από την εξάντληση των δικαστικών μέσων στη Ρουμανία ο Barbulesu προσέφυγε στο ΕΔΔΑ, όπου το 2016 κρίθηκε ότι δεν υπήρξε παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Η υπόθεση κρίθηκε τελικά από τη μείζονα σύνθεση του ΕΔΔΑ, το οποίο διαφώνησε με την προηγούμενη απόφαση.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι τα εθνικά δικαστήρια της Ρουμανίας δεν εξακρίβωσαν αν ο Barbulescu είχε λάβει προηγουμένως ειδοποίηση από τον εργοδότη του σχετικά με το ενδεχόμενο παρακολούθησης των επικοινωνιών του. Επιπλέον, δεν καθόρισαν ούτε τους ειδικούς λόγους που δικαιολογούσαν τα μέτρα παρακολούθησης ούτε το αν ο εργοδότης μπορούσε να χρησιμοποιήσει πιο ήπια μέσα. (New York Times)