“Πλήγμα για την οικονομία η διαφθορά”

Την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, σε ειδική έκθεση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Είναι σαφές ότι σε ένα περιβάλλον όπου ενδημεί η διαφθορά, βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει. Αποτελεί ένα σημαντικότατο αντικίνητρο για τις επενδύσεις που έχει ανάγκη να προσελκύσει η χώρα μας για να ξεφύγει από την κρίση και πλήττει το κύρος και τη φήμη της επιχειρηματικότητας. Οι προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την καταπολέμηση της διαφθοράς γίνονται διεκπεραιωτικά και αποσπασματικά γιαυτό και τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ η Ελλάδα κατατάσσεται το 2016 στην 69η θέση σε σύνολο 176 χωρών στο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας και το 40% των επιχειρήσεων στη χώρα θεωρεί ότι η διαφθορά και το έλλειμμα διαφάνειας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη λειτουργία τους.

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς απαιτεί πολλές και ταυτόχρονες δράσεις με έμφαση στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των θεσμών, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της δημόσιας λογοδοσίας. Ακόμα, η βελτίωση της σαφήνειας της νομοθεσίας, η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο περιορισμός της επαφής με τον ανθρώπινο παράγοντα μέσω της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών, αλλά και η εντατικοποίηση των ελέγχων, μπορούν να επιφέρουν ορατά και άμεσα αποτελέσματα, καταλήγει ο ΣΕΒ.

Διαβάστε το Special Report “Οδηγός καταπολέμησης της διαφθοράς σε κράτος και επιχειρήσεις”.